Rekuperacja


Rekuperatory to najnowocześniejsze urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne stosowane w układach wentylacji wymuszonej. Dzięki rekuperacji ciepła są w stanie zapewnić idealne warunki klimatyczne przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej.

W nowoczesnym budownictwie, przy zastosowaniu doskonałych materiałów izolacyjnych, pojawił się problem zapewnienia dostatecznej ilości świeżego powietrza w pomieszczeniach. Warunki te mogą bardzo negatywnie wpływać na samopoczucie osób przebywających w budynku.

Rozwiązaniem tego problemu są scentralizowane instalacje wentylacyjne. W systemach opartych na wymiennikach ciepła wykorzystuje się ciepłe powietrze lub wodę (na odpływach do kanalizacji), które oddają energię do układu, w którym ogrzewane jest świeże powietrze lub czysta woda.


Wymiennik ciepła

Dziś dużą popularnością cieszą się rekuperatory z krzyżowymi wymiennikami ciepła. Świeże powietrze z czerpni oraz wywiewane z pomieszczeń przepływają w nich naprzemiennie pomiędzy płytami. Ich największymi zaletami są:

  • odizolowanie strumienia świeżego i zużytego powietrza
  • niskie koszty produkcji (zakupu)
  • niskie koszty eksploatacji (bez konieczności doprowadzania zewnętrznych źródeł energii.

Sprawność odzysku ciepła w rekuperatorach dochodzi do 60%. Łącząc szeregowo dwa wymienniki można uzyskać jej zwiększenie do ponad 80%
Jak działa rekuperator?

Powietrze z zewnątrz zasysane jest przez specjalną czerpnię i transportowane kanałami wprost do centrali. Tam świeże powietrze jest kierowane na wymiennik ciepła. Wymiennik chłodzi lub ogrzewa powietrze w zależności od potrzeb. Wydajny wentylator wbudowany w centralę wdmuchuje powietrze do izolowanych kanałów w celu rozprowadzenia go w pomieszczeniach. Do poszczególnych pomieszczeń powietrze dostaje się przez specjalne nawiewniki.

W tym samym czasie z pomieszczeń, przez kratki wywiewne zasysane jest powietrze zużyte i ponownie przesyłane do centrali. Następnie wymiennik pobiera z niego energię cieplną a wentylatory wydmuchują z budynku przez umieszczoną w nim wyrzutnię.